สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย

20,920      3,231
 
Creative Commons License
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ปริศนาคำทายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, SCORM, วรรณกรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาไทย, ปริศนา, วรรณคดี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.3
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, สื่อปฏิสัมพันธ์, Full Course, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย, 16 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26392
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). "สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26392. (16 มิถุนายน 2559)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย". 16 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26392.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว