เสม็ดนางชี สถานที่ท่องเที่ยวชมความงดงามของอ่าวพังงา จ.พังงา

ข้อมูลผลงาน

  48      8     
 
Creative Commons License
เสม็ดนางชี สถานที่ท่องเที่ยวชมความงดงามของอ่าวพังงา จ.พังงา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เสม็ดนางชี สถานที่ท่องเที่ยวชมความงดงามของอ่าวพังงา จ.พังงา
คำอธิบาย :  เสม็ดนางชี สถานที่ท่องเที่ยวชมความงดงามของอ่าวพังงา จ.พังงา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ไตรสรณ์ ไตรบุญ
คำสำคัญ :   จ.พังงา, PhangNga, สถานที่ท่องเที่ยวพังงา, พังงา, เสม็ดนางชี, อ่าวพังงา, จังหวัดพังงา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip