อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

1,139      944
 
Creative Commons License
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาคารช่วงเกษตรศิลปการ, ห้องสมุด, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2563). อาคารช่วงเกษตรศิลปการ, 16 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184914
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2563). "อาคารช่วงเกษตรศิลปการ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184914. (16 กรกฎาคม 2563)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. "อาคารช่วงเกษตรศิลปการ". 16 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184914.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว