หลวงปู่บุญเดช ญานเตโช

ข้อมูลผลงาน

  85      15     
 
Creative Commons License
หลวงปู่บุญเดช ญานเตโช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลวงปู่บุญเดช ญานเตโช
คำอธิบาย :  หลวงปู่บุญเดช ญานเตโช วัดถ้ำแสงธรรม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
Digital painting
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำสำคัญ :   พระ, พระอริยสงฆ์, Digital painting, บึงกาฬ, พระเกจิอาจารย์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ