นพแก้ว ประยูรเมธา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,969
  216

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สุขสมรวย วันทนียกุล
คำอธิบาย :  ชื่อภาพเหมือนบุคคลสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมDigital paitig ศิลปินอาจารย์นพแก้ว ประยูรเมธากลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
คำสำคัญ :   Digital painting, กระทรวงคมนาคม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   นพแก้ว ประยูรเมธา
เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
78
ผู้เข้าชม
22,614
ดาวน์โหลด
14,781
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สุขสมรวย วันทนียกุล 1,969
ปริญญา แสงสุวรรณ 1,097
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 939
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 929
พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 644

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 21 มกราคม 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 21 มกราคม 2564
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช 21 มกราคม 2564
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช 21 มกราคม 2564
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช 21 มกราคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล