คุณยายแก้วตา วันทนียกุล

ข้อมูลผลงาน

  236      77     
 
Creative Commons License
คุณยายแก้วตา วันทนียกุล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คุณยายแก้วตา วันทนียกุล
คำอธิบาย :  คุณยายแก้วตา วันทนียกุล
เทคนิควาดภาพดิจิตอล
ศิลปินอาจารย์นพแก้ว ประยูรเมธา
กลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
คำสำคัญ :   digital printing, ภาพเหมือนบุคคล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (364.27 KB)