กมลพร ผ่องใส

ข้อมูลผลงาน

  240      56     
 
Creative Commons License
กมลพร ผ่องใส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กมลพร ผ่องใส
คำอธิบาย :  กมลพร ผ่องใส
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2562-2563
ภาพวาดดิจิตอล
ศิลปินอาจารย์นพแก้วประยูรเมธา
กลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำสำคัญ :   ภาพเสมือนบุคคล, digital printing
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (379.89 KB)