วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ

ข้อมูลผลงาน

  201      20     
 
Creative Commons License
วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำอธิบาย :  วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
รับราชการตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส สังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่นายช่างโครงการฯ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน และสายทางหลวงหมายเลข 212 อ.บ้านแพง - บ้านโนนสมบูรณ์ ตอน 2
สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

ผู้ชื่นชอบงานศิลปะ โดยเฉพาะ พระบรมสาทิสลักษณ์ โดยได้รวบรวมศิลปินที่มีชื่อเสียงในด้านนี้และเป็นผู้ดูแล FB Page ศิลปินรักพ่อหลวง หรือ กลุ่ม ๑๐ ศิลปิน ๒ แผ่นดิน ได้ประสานงานเผยแพร่ผลงานอันเป็นที่สุด เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนและตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :  
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (172.50 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง