สุขสมรวย วันทนียกุล

2,052      222
 
Creative Commons License
สุขสมรวย วันทนียกุล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สุขสมรวย วันทนียกุล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชื่อภาพเหมือนบุคคลสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมDigital painting ศิลปินอาจารย์นพแก้ว ประยูรเมธากลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กระทรวงคมนาคม, Digital painting
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นพแก้ว ประยูรเมธา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2563). สุขสมรวย วันทนียกุล, 30 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186680
นพแก้ว ประยูรเมธา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2563). "สุขสมรวย วันทนียกุล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186680. (30 กรกฎาคม 2563)
นพแก้ว ประยูรเมธา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "สุขสมรวย วันทนียกุล". 30 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186680.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,112)
จำนวนผู้เข้าชม (507)

รีวิว : สุขสมรวย วันทนียกุล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว