หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร)

ข้อมูลผลงาน

  36      29     
 
Creative Commons License
หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร)
คำอธิบาย :  ชื่อภาพพระอริยสงฆ์ พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือ หลวงปู่แบน ธนากโร
เจ้าอาวาส วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
Digital painting
ศิลปินอาจารย์นพแก้ว ประยูรเมธา
กลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
คำสำคัญ :   พระ, Digital painting, สกลนคร, พระอริยสงฆ์, พระเกจิอาจารย์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ