เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3

351      184
 
Creative Commons License
เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เฉลยคำตอบแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การคูณ, การหาร, การลบ, คณิตศาสตร์, การบวก, ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4, การบวก ลบ คูณ หารระคน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.3, ป.4, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, แบบฝึกหัด, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3, 30 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186718
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). "เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186718. (30 กรกฎาคม 2563)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. "เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3". 30 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186718.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3

ไม่พบข้อมูลการรีวิว