ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒

401      286
 
Creative Commons License
ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ในการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคคล หน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเด่นและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนด้วยความภาคภูมิใจ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด, รองศาสตราจารย์กำจัด มงคลกุล, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศาสตราจารย์วัชระ กสิณฤกษ์, โครงการน้ำเชื้อแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมในช้างไทย, ชีวประวัติ, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, โครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ, ไทย, นางพรศิริ มโนหาญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2563). ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒, 30 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186723
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2563). "ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186723. (30 กรกฎาคม 2563)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒". 30 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186723.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒

ไม่พบข้อมูลการรีวิว