หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

345      197
 
Creative Commons License
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศ (อันดับที่ 1 - 3)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จิตใต้สำนึก, บุญรักษา, ภาษาไทย, รู้รักตัญญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2563). หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, 2 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186969
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2563). "หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186969. (2 สิงหาคม 2563)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3". 2 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186969.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ไม่พบข้อมูลการรีวิว