คุณย่าแก้วตา วันทนียกุล

ข้อมูลผลงาน

  284      102     
 
Creative Commons License
คุณย่าแก้วตา วันทนียกุล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คุณย่าแก้วตา วันทนียกุล
คำอธิบาย :  ชื่อภาพเหมือนบุคคล คุณย่าแก้วตา วันทนียกุล
เทคนิควาดภาพดิจิตอล
ศิลปินอาจารย์นพแก้ว ประยูรเมธา
กลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :   ภาพเหมือนบุคคล, digital printing
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (531.34 KB)