การทำขนมเต่า ขนมมงคล คนกันตัง

224      606
 
Creative Commons License
การทำขนมเต่า ขนมมงคล คนกันตัง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทำขนมเต่า ขนมมงคล คนกันตัง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กันตัง, ของกินท้องถิ่นกันตัง, การทำขนม, ขนมมงคล, ตรัง, การทำขนมเต่า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนกร ลีลาธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนกร ลีลาธรรม. (2563). การทำขนมเต่า ขนมมงคล คนกันตัง, 1 กันยายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/189883
ธนกร ลีลาธรรม. (2563). "การทำขนมเต่า ขนมมงคล คนกันตัง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/189883. (1 กันยายน 2563)
ธนกร ลีลาธรรม. "การทำขนมเต่า ขนมมงคล คนกันตัง". 1 กันยายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/189883.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การทำขนมเต่า ขนมมงคล คนกันตัง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว