การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด

22,712      808
 
Creative Commons License
การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หลักสูตรการอ่าน สถาบันภาษาไทยสิรินธร ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การอ่าน, สถาบันภาษาไทยสิรินธร, ภาษาไทย, อ่านเป็น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันภาษาไทยสิรินธร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์, ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันภาษาไทยสิรินธร, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์, ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ. (2559). การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด, 12 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/19291
สถาบันภาษาไทยสิรินธร, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์, ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ. (2559). "การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/19291. (12 เมษายน 2559)
สถาบันภาษาไทยสิรินธร, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์, ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ. "การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด". 12 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/19291.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว