อาหารญี่ปุ่น

595      506
 
Creative Commons License
อาหารญี่ปุ่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อาหารญี่ปุ่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้าวหน้าหมูทอด อาหารญี่ปุ่นที่นิยมมากรายการหนึ่ง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้าวหน้าหมูทอด, อาหารญี่ปุ่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). อาหารญี่ปุ่น, 30 มีนาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/204
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). "อาหารญี่ปุ่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/204. (30 มีนาคม 2558)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "อาหารญี่ปุ่น". 30 มีนาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/204.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (574)
จำนวนผู้เข้าชม (513)

รีวิว : อาหารญี่ปุ่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว