ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ

84      34
 
Creative Commons License
ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศาลเจ้า, ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2563). ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ, 8 ตุลาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/207717
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2563). "ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/207717. (8 ตุลาคม 2563)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ". 8 ตุลาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/207717.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ศาลเจ้าน่าจาซาไท้จื้อ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว