การรำแก้บนนอกสถานที่

99      68
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : การรำแก้บนนอกสถานที่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ของไหว้ในการแก้บน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของไหว้, แก้บน, พิธีกรรม, รำแก้บน, นอกสถานที่, ละครชาตรี, รำถวายมือ, คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, รำ, นางรำ, บนบาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, เกรียงศักดิ์ พงษ์ไทย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, เกรียงศักดิ์ พงษ์ไทย. (2563). การรำแก้บนนอกสถานที่, 11 ตุลาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/211281
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, เกรียงศักดิ์ พงษ์ไทย. (2563). "การรำแก้บนนอกสถานที่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/211281. (11 ตุลาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, เกรียงศักดิ์ พงษ์ไทย. "การรำแก้บนนอกสถานที่". 11 ตุลาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/211281.


รีวิว : การรำแก้บนนอกสถานที่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว