วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

531      194
 
Creative Commons License
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กกต., การเลือกตั้งท้องถิ่น, วารสาร, การหาเสียง, หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 15 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217161
สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). "วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217161. (15 กันยายน 2564)
สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง". 15 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217161.


รีวิว : วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว