ภาพรวมหลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 4

ข้อมูลผลงาน

  10      6     
 
Creative Commons License
ภาพรวมหลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 4 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพรวมหลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 4
คำอธิบาย :  คำบรรยายของตัวละคร + บรรยายแทนเสียงที่เกิดขึ้น บรรยายแทนเสียงที่เกิดขึ้นในวีดีโอด้วย เพื่อบอกถึงเสียงสิ่งคัญต่างๆ ที่มีความหมาย ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไร หรือตัวละครคนไหนเป็นคนพูดคำพูดนี้อยู่ทำให้เราเข้าใจในสื่อที่กำลังรับชมอยู่ได้มากขึ้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
คำสำคัญ :   การถอดความ, การใช้โปรแกรมทำคำบรรยายแทนเสียง, Closed Caption, CC
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (353.35 MB)