ผักเป็ดญี่ปุ่น

ชื่อเรื่อง : ผักเป็ดญี่ปุ่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผักเป็ดญี่ปุ่น ผักเป็ดน้ำ เป็น ผักน้ำ ที่มีคุณค่าทางอาหาร และสรรพคุณทางยาสูง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผักเป็ดเขียว, พืชสมุนไพร, watercress, วอเตอร์เครส, ผักเป็ดญี่ปุ่น, ผักเป็ดน้ำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). ผักเป็ดญี่ปุ่น, 26 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/21865
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "ผักเป็ดญี่ปุ่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/21865. (26 เมษายน 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "ผักเป็ดญี่ปุ่น". 26 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/21865.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผักเป็ดญี่ปุ่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว