จริยา ทิพย์หทัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  31,488
  26,409

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
ชื่อเรื่อง :  ผักเป็ดญี่ปุ่น
คำอธิบาย :  ผักเป็ดญี่ปุ่น ผักเป็ดน้ำ เป็น ผักน้ำ ที่มีคุณค่าทางอาหาร และสรรพคุณทางยาสูง
คำสำคัญ :   ผักเป็ดน้ำ, ผักเป็ดเขียว, watercress, วอเตอร์เครส, ผักเป็ดญี่ปุ่น, พืชสมุนไพร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จริยา ทิพย์หทัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
3,821
ผู้เข้าชม
1,113,628
ดาวน์โหลด
1,319,233
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผักเป็ดญี่ปุ่น 31,488
ผักอีซึก 23,839
แกงผักอีไร 14,262
การตั้งจ๋ำ (ยกยอปลา) 13,139
ผักหอมแย้ 12,598

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ผีเสื้อจรวดเขียวยี่โถ ผีเสื้อจรวดลายพราง 1 มิถุนายน 2565
บัวสาย 30 พฤษภาคม 2565
บัวสาย 30 พฤษภาคม 2565
สระน้ำ 30 พฤษภาคม 2565
การตั้งจ๋ำ (ยอปลา) 30 พฤษภาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล