จริยา ทิพย์หทัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  21,075
  24,371

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
ชื่อเรื่อง :  ผักเป็ดญี่ปุ่น
คำอธิบาย :  ผักเป็ดญี่ปุ่น ผักเป็ดน้ำ เป็น ผักน้ำ ที่มีคุณค่าทางอาหาร และสรรพคุณทางยาสูง
คำสำคัญ :   ผักเป็ดน้ำ, ผักเป็ดเขียว, watercress, วอเตอร์เครส, ผักเป็ดญี่ปุ่น, พืชสมุนไพร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จริยา ทิพย์หทัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
3,342
ผู้เข้าชม
612,251
ดาวน์โหลด
1,060,084
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผักเป็ดญี่ปุ่น 21,075
ผักอีซึก 15,658
ผักหอมแย้ 10,783
แกงผักอีไร 10,410
วาสนาเลื้อย 8,199

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขนมปัง 13 กันยายน 2564
ต้นมะแขว่น 13 กันยายน 2564
เห็ดโคน 13 กันยายน 2564
จิ้งหรีดทอด 13 กันยายน 2564
หนอนม้วนใบกล้วย 13 กันยายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล