วาสนาเลื้อย

ข้อมูลผลงาน

  5,749      3,066     
 
Creative Commons License
วาสนาเลื้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วาสนาเลื้อย
คำอธิบาย :  วาสนาเลื้อย หรือกวนอิมพันมือ อยู่ในวงศ์ผักปลาบ ว่านกาบหอย เป็นพรรณไม้เลื้อยที่ปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   วาสนาเลื้อย, ไม้มงคล, ไม้ประดับ, กวนอิมพันมือ, วาสนาพาโชค
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ