ผักอีซึก

24,659      15,366
 
Creative Commons License
ผักอีซึก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ผักอีซึก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผักซึก มีชื่อเรียกอื่นว่า อีซึก พฤกษ์ ทิ้งถ่อน เป็นต้นไม้ในพุทธประวัติ โพธิญาณพฤกษา พันธุ์ไม้ที่พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ประทับตรัสรู้ในภาษาบาลีเรียกว่า “ต้นสิรีสะ” ชาวอินเดียเรียกต้นซึก ว่า “สิริสะ (Siris หรือ Sirisha)” (อ้างอิงจาก ผู้จัดการออนไลน์ 28 กรกฎาคม 2547 10:49 น.อ้างถึงใน ลานธรรมจักร www.dhammajak.net) เป็นพืชผักสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา ปัจจุบัน ต้นซึกหรือต้นพฤกษ์เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคาม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อีซึก, ผักสมุนไพร, พฤกษ์, สิรีสะ, ผักซึก, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, ทิ้งถ่อน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12397
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). ผักอีซึก, 12 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26178
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "ผักอีซึก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26178. (12 มิถุนายน 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "ผักอีซึก". 12 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26178.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผักอีซึก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว