ผักหอมแย้

12,339      7,634
 
Creative Commons License
ผักหอมแย้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ผักหอมแย้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หอมแย้ มีชื่อเรียกอื่นว่า ผักหอมแย้ ยำแย้ ลำแย้ ผักสะแงะ แสงะ อีแงะ ผักชีไร่ เป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุน อยู่ในตระกูลผักชี ยอดอ่อน ใบ ต้น นำไปรับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก หรือนำไปปรุงอาหารใส่แกงต่างๆ เช่น แกงหน่อไม้ แกงลาว แกงหวาย แกงแค มีสรรพคุณทางยา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผักชีไร่, ผักสะแงะ, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, ผักยำแย้, ผักสมุนไพร, หอมแย้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). ผักหอมแย้, 25 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28621
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "ผักหอมแย้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28621. (25 กรกฎาคม 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "ผักหอมแย้". 25 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28621.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผักหอมแย้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว