หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช

196      125
 
Creative Commons License
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เทคนิคภาพวาดดิจิตอลศิลปินอาจารย์นพแก้ว ประยูรเมธากลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน#ศิลปินสองแผ่นดิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาพเสมือนบุคคล, พระอริยสงฆ์, พระ, พระอาจารย์, digital printing
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นพแก้ว ประยูรเมธา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2564). หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช, 21 มกราคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219084
นพแก้ว ประยูรเมธา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2564). "หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219084. (21 มกราคม 2564)
นพแก้ว ประยูรเมธา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช". 21 มกราคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219084.


รีวิว : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน - พระอาจารย์บุญเดช ญานเตโช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว