Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : แมวกับความเชื่อ

ข้อมูลผลงาน

  44      36     
 
Creative Commons License
Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : แมวกับความเชื่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : แมวกับความเชื่อ
คำอธิบาย :  แมวเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์มายาวนาน แมวจึงผูกพันกับความเชื่อของผู้คนทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ในประเทศไทยและเมียนมาร์เชื่อว่าปากแมวดำกระโดดข้ามศพของคนตายก็จะทำให้วิญญาณกลับมาเข้าร่างและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หรือมีเชื่อแปลกๆ ว่า แมวนำความโชคดีมาให้ ดังคำกล่าวว่า แมวมาหา หมามาสู่ เป็นความโชคดีจากสัตว์พลัดหลง เป็นต้น ข้อความจากบอร์ดนิทรรศการในงาน Night at the Museum ครั้งที่ 10 รวมพลคนหลงแมว ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   เกร็ดความรู้, ความเชื่อ, แมว, มิวเซียมสยาม, อินโฟกราฟฟิค, วัฒนธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ