อันตราย! จากครีมกวน อ้างทาแล้วหน้าขาวใส

ข้อมูลผลงาน

  2      2     
 
Creative Commons License
อันตราย! จากครีมกวน อ้างทาแล้วหน้าขาวใส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อันตราย! จากครีมกวน อ้างทาแล้วหน้าขาวใส
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   ครีมหน้าขาว, เครื่องสำอางคที่ไม่ได้มาตรฐาน, ครีมหน้าใส, สารปรอท, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, เครื่องสำอาง, สุขภาพใบหน้า, รู้เท่ารู้ทัน, ครีมเถื่อน, อย., พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558, กรดวิตามินเอ, ครีมกวน, สเตียรอยด์, ครีมทาหน้า, สารไฮโดรควิโนน, สารเคมี, อันตราย, สารปนเปื้อน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (114.85 MB)