ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

514      3,057
 
Creative Commons License
ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕, สวนจิตรลดา, ศาลาดุสิดาลัย, พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ, ภาพถ่าย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, 11 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221707
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). "ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221707. (11 มีนาคม 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา". 11 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221707.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว