หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

288      125
 
Creative Commons License
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หน่วยงานดีเด่นของชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย, ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221721
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). "หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221721. (11 มีนาคม 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล". 11 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221721.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว