เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์)

43      31
 
Creative Commons License
เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์)
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์), 16 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221852
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). "เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221852. (16 มีนาคม 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์)". 16 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221852.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา (วงเฉลิมราชย์)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว