เพลงมหาชัย (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)

40      28
 

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เพลงมหาชัย (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เพลงมหาชัย (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). เพลงมหาชัย (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง), 16 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221855
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). "เพลงมหาชัย (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221855. (16 มีนาคม 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "เพลงมหาชัย (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)". 16 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221855.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เพลงมหาชัย (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว