เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)

39      27
 
Creative Commons License
เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง), 16 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221856
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). "เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221856. (16 มีนาคม 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)". 16 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/221856.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เพลงมหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์-ไม้แข็ง)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว