ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร)

9,041      8,232
 
Creative Commons License
ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไปฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : SIPA, จักรเพชร, TH Chakra Petch, DIP, แบบอักษร, font, ฟอนต์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/
URL :
:
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2559). ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร), 28 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/22271
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2559). "ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/22271. (28 เมษายน 2559)
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). "ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร)". 28 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/22271.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (30,517)
จำนวนผู้เข้าชม (20,126)
จำนวนผู้เข้าชม (17,989)

รีวิว : ฟอนต์ TH Chakra Petch (จักรเพชร)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว