กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  37,635
  34,364

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร)
คำอธิบาย :  ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไปฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
คำสำคัญ :   แบบอักษร, font, ฟอนต์, SIPA, DIP, TH Niramit AS, นิรมิตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ทีม อักษราเมธี
เจ้าของผลงานร่วม :   ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์, บวร จรดล, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ผลงานทั้งหมด
31
ผู้เข้าชม
161,828
ดาวน์โหลด
148,927
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) 37,635
ฟอนต์ TH Fah Kwang (ฟ้ากว้าง) 22,062
ฟอนต์ TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) 21,797
รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย 15,829
ฟอนต์ TH Charm of AU (ชาร์ม ออฟ เอยู) 15,282

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย 18 กุมภาพันธ์ 2564
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 12 มีนาคม 2562
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 11 กันยายน 2561
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด 3 เมษายน 2561
พระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 27 พฤศจิกายน 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล