คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

6,997      3,799
 
Creative Commons License
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน, คู่มือ, Fairuse, ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์, ลิขสิทธิ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน, 6 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32029
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). "คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32029. (6 กันยายน 2559)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. "คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน". 6 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32029.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว