พระผู้สร้างรอยยิ้ม ๑ เพลง ตำนานแห่งโปงลางอีสาน (The Legend of Ponglang)

335      157
 
Creative Commons License
พระผู้สร้างรอยยิ้ม ๑ เพลง ตำนานแห่งโปงลางอีสาน (The Legend of Ponglang) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : พระผู้สร้างรอยยิ้ม ๑ เพลง ตำนานแห่งโปงลางอีสาน (The Legend of Ponglang)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระผู้สร้างรอยยิ้ม, ตำนานแห่งโปงลางอีสาน, เพลง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). พระผู้สร้างรอยยิ้ม ๑ เพลง ตำนานแห่งโปงลางอีสาน (The Legend of Ponglang), 3 พฤษภาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227972
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). "พระผู้สร้างรอยยิ้ม ๑ เพลง ตำนานแห่งโปงลางอีสาน (The Legend of Ponglang)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227972. (3 พฤษภาคม 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "พระผู้สร้างรอยยิ้ม ๑ เพลง ตำนานแห่งโปงลางอีสาน (The Legend of Ponglang)". 3 พฤษภาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227972.


รีวิว : พระผู้สร้างรอยยิ้ม ๑ เพลง ตำนานแห่งโปงลางอีสาน (The Legend of Ponglang)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว