นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

2,136      1,388
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด "ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ" พบกับหลากหลายเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประเทศเรื่องจากปก: - 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นบทความพิเศษ: (โดย อรพินท์ วิภาสุรมณฑล)- "มารี กูรี" หนึ่งหญิง ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3 รางวัลโนเบลครั้งแรก ร้อยพันวิทยา: (โดย รวิศ ทัศคร)- ทะยานสู่ดวงดาวด้วยระบบขับดันแห่งอนาคต ตอนที่ 2สภากาแฟ: (โดย ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ)- เลี้ยงเซลล์อย่างไร…ให้หลั่งน้ำตา (ในหลอดทดลอง)เปิดโลกนิทานดาว: (โดย พงศธร กิจเวช)- กลุ่มดาวแกะ ที่มาของเดือนเมษายน ⚛️ สาระวิทย์ในศิลป์: (โดย วริศา ใจดี)- The Barometer Problem: คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดาราศาสตร์, อวกาศ, นิตยสาร, สวทช, วิทยาศาสตร์, นิตยสารสาระวิทย์, NSTDA, สาระวิทย์, เทคโนโลยี, e-book
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564, 16 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228392
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228392. (16 เมษายน 2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564". 16 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228392.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ไม่พบข้อมูลการรีวิว