โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม

7      2
 
Creative Commons License
โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พื้นที่นิทรรศการใหม่ของมิวเซียมสยามภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสนามไชย บอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินบริเวณด้านหน้าอาคารของมิวเซียมสยามซึ่งมีการขุดค้นทางโบราณคดี ค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุมากมายที่เป็นพยานหลักฐานของการใช้พื้นที่แห่งนี้หลายยุคหลายสมัยทับซ้อนกัน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยเป็นพื้นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ต่อมาถูกปรับพื้นที่ใหม่ใช้เป็นที่ตั้งของวังเจ้านายหลายพระองค์ในช่วงรัชกาลที่ 3-5 จนกระทั่งสุดท้ายกลายมาเป็นที่ตั้งของอาคารกระทรวงพาณิชย์ในรัชกาลที่ 6 และเปลี่ยนการใช้งานอาคารอีกครั้งโดยปรับมาใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมสยามในปัจจุบัน มิวเซียมใต้ดินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มิวเซียมสยาม, ป้อมวิไชยเยนทร์, ย่านท่าเตียน, เครื่องเคลือบ, กระดูกสัตว์, วังท้ายวัด, ท้องพระโรง, พื้นที่เมืองเก่า, วังช่างมุก, ภูมิปัญญาโบราณ, ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม, ประวัติศาสตร์ชุมชน, ประวัติศาสตร์เมือง, หลุมขุดค้นโบราณคดี, ประวัติศาสตร์พื้นที่, วังท้ายวัดพระเชตุพน, หลักฐานชั้นต้น, เครื่องปั้นดินเผา, โบราณสถาน, ประวัติศาสตร์ไทย, โบราณคดี, การศึกษาประวัติศาสตร์, การศึกษาอดีต, พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน, สังคมไทย, เจ้านายสยาม, ป้อมบางกอก, เศษกระเบื้องเซรามิค, ใต้ดิน, ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ, วังเจ้านาย, Bangkok underground, การติดต่อค้าขาย, โบราณวัตถุ, วังท้ายวัดโพธิ์, สถานีรถไฟฟ้า, การขุดค้น, เครื่องแก้ว, แหล่งเรียนรู้, รัตนโกสินทร์, ช่างหอยมุก, กระทรวงพาณิชย์, กรุงเทพฯ, พิพิธภัณฑ์, เกือกม้า, เกาะรัตนโกสินทร์, นิทรรศการใต้ดิน, สถานีสนามไชย, ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม, 11 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229269
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). "โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229269. (11 มิถุนายน 2564)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม". 11 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229269.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,182)
จำนวนผู้เข้าชม (4,767)

รีวิว : โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว