หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม

6      4
 
Creative Commons License
หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พื้นที่นิทรรศการใหม่ของมิวเซียมสยามภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสนามไชย บอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินบริเวณด้านหน้าอาคารของมิวเซียมสยามซึ่งมีการขุดค้นทางโบราณคดี ค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุมากมายที่เป็นพยานหลักฐานของการใช้พื้นที่แห่งนี้หลายยุคหลายสมัยทับซ้อนกัน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยเป็นพื้นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ต่อมาถูกปรับพื้นที่ใหม่ใช้เป็นที่ตั้งของวังเจ้านายหลายพระองค์ในช่วงรัชกาลที่ 3-5 จนกระทั่งสุดท้ายกลายมาเป็นที่ตั้งของอาคารกระทรวงพาณิชย์ในรัชกาลที่ 6 และเปลี่ยนการใช้งานอาคารอีกครั้งโดยปรับมาใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมสยามในปัจจุบัน มิวเซียมใต้ดินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กรุงเทพฯ, เครื่องแก้ว, การขุดค้น, การติดต่อค้าขาย, ใต้ดิน, ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, วังท้ายวัด, เครื่องปั้นดินเผา, โบราณวัตถุ, ประวัติศาสตร์เมือง, Bangkok underground, ป้อมบางกอก, ป้อมวิไชยเยนทร์, กระทรวงพาณิชย์, ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม, วังเจ้านาย, สังคมไทย, นิทรรศการใต้ดิน, วังท้ายวัดพระเชตุพน, พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน, ย่านท่าเตียน, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ภูมิปัญญาโบราณ, โบราณคดี, หลุมขุดค้นโบราณคดี, เกือกม้า, เจ้านายสยาม, เศษกระเบื้องเซรามิค, สถานีรถไฟฟ้า, พื้นที่เมืองเก่า, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์ชุมชน, กระดูกสัตว์, เครื่องเคลือบ, วังช่างมุก, วังท้ายวัดโพธิ์, รัตนโกสินทร์, ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ, ประวัติศาสตร์พื้นที่, การศึกษาอดีต, หลักฐานชั้นต้น, สถานีสนามไชย, ท้องพระโรง, เกาะรัตนโกสินทร์, โบราณสถาน, การศึกษาประวัติศาสตร์, ช่างหอยมุก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม, 11 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229304
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). "หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229304. (11 มิถุนายน 2564)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม". 11 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229304.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,182)
จำนวนผู้เข้าชม (4,767)

รีวิว : หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว