หลอดเกลียว

336      290
 
Creative Commons License
หลอดเกลียว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หลอดเกลียว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หลอดเกลียว เป็นหลอดประหยัดแบบที่ไส้หลอดบิดเป็นเกลียวเป็นหลอดประหยัดที่เพิ่งออกมาจำหน่ายทีหลังหลอดประหยัดไฟที่ไส้หลอดตรง ลักษณะการใช้งานหลอดทั้งสองแบบเหมือนกันเกือบทุกอย่าง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หลอดเกลียว, หลอดไฟฟ้าเกลียว, หลอดประหยัดไฟ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บดินทร์ กุศลเสริมสุข
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2558). หลอดเกลียว, 9 ตุลาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2334
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2558). "หลอดเกลียว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2334. (9 ตุลาคม 2558)
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. "หลอดเกลียว". 9 ตุลาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2334.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หลอดเกลียว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว