การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน

3,073      1,563
 
Creative Commons License
การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การศึกษาและการสอน, การสอนประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2559). การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน, 15 พฤษภาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/23555
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2559). "การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/23555. (15 พฤษภาคม 2559)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน". 15 พฤษภาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/23555.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว