ผักเบี้ยหิน

1,102      1,773
 
Creative Commons License
ผักเบี้ยหิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ผักเบี้ยหิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผักเบี้ยหิน มีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า ผักโขมหิน, ผักปังแป, ผักปั๋งดิน (ภาคเหนือ) ผักขมฟ้า, ผักขมหิน (ภาคกลาง) เป็นวัชพืชล้มลุก ลำต้นมีลักษณะทอดเลื้อยขนานไปตามพื้นดิน มีสรรพคุณทางยา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผักโขมหิน, ผักขมฟ้า, ผักเบี้ยหิน, ผักปั๋งดิน, ผักปังแป, หญ้าสมุนไพร, วัชพืช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). ผักเบี้ยหิน, 12 พฤษภาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/23701
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "ผักเบี้ยหิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/23701. (12 พฤษภาคม 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "ผักเบี้ยหิน". 12 พฤษภาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/23701.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผักเบี้ยหิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว