ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)

ชื่อเรื่อง : ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คริสติน่า หรือ ต้นพุทธบูชา เป็นต้นไม้ที่มียอดใบสีส้ม สวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ในประเทศพม่านิยมนำไปกราบไหว้สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา จึงเรียกว่า ต้นพุทธบูชา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไม้มงคล, ต้นพุทธบูชา, ไม้ประดับ, ต้นไม้, คริสติน่า, ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า), 30 พฤษภาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25447
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25447. (30 พฤษภาคม 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)". 30 พฤษภาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25447.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว