จอกหูหนู

1,658      3,973
 
Creative Commons License
จอกหูหนู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : จอกหูหนู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : จอกหูหนู เป็นพืชประเภทเฟินลอยน้ำ จัดเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาให้กับแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหมือนผักตบชวา เนื่องจากเจริญเติบโตไวมาก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัชพืชน้ำ, เฟิน, จอกหูหนู, พืชลอยน้ำ, เฟินลอยน้ำ, เฟินน้ำ, จอก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). จอกหูหนู, 12 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26171
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "จอกหูหนู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26171. (12 มิถุนายน 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "จอกหูหนู". 12 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26171.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : จอกหูหนู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว