โดนัทนมสด

ข้อมูลผลงาน

  1,786      6,903     
 
Creative Commons License
โดนัทนมสด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โดนัทนมสด
คำอธิบาย :  โดนัทนมสด เป็นโดนัทที่ทำจากแป้ง เนย นมสด แล้วนำมาทอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   อาหารว่าง, โดนัทน้ำตาล, เบเกอรี่, โดนัท, โดนัทนมสด, ขนม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ