ศาลพระร่วงพระลือ

ข้อมูลผลงาน

  393      619     
 
Creative Commons License
ศาลพระร่วงพระลือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศาลพระร่วงพระลือ
คำอธิบาย :  ศาลพระร่วงพระลือ หรือกุฎิพระร่วงพระลือ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นกลุ่มโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระร่วงพระลือ(จำลอง)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, วัดพระปรางค์, กุฎิพระร่วงพระลือ, โบราณสถาน, ศาลพระร่วงพระลือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (843.41 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (53.30 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง