ข้าวแคบพัน

ข้อมูลผลงาน

  418      878     
 
Creative Commons License
ข้าวแคบพัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ข้าวแคบพัน
คำอธิบาย :  ข้าวแคบพัน เป็นอาหารว่างท้องถิ่นของชาวอำเภอลับแล ที่นำเอาข้าวแคบซึ่งเป็นอาหารว่างขบเคี้ยว มาพันกับหมี่คลุก ก๋วยเตี๋ยวแห้ง แคบหมู เป็นการดัดแปลงเมนูที่ทำจากข้าวแคบเพื่อการรับประทานเป็นอาหารว่างในท้องถิ่นตามต้องการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   หมี่พัน, ข้าวแคบพัน, ข้าวแคบ, ก๋วยเตี๋ยวพัน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ