ขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อย

ข้อมูลผลงาน

  2,524      9,233     
 
Creative Commons License
ขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อย
คำอธิบาย :  ขนมเส้นน้ำย้อย หรือขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อย เป็นการกินขนมจีน(ภาคเหนือเรียก ขนมเส้น) โดยการใส่กับน้ำพริก ที่ส่วนผสมของหอม กระเทียม เจียวจนกรอบ ผัดกับพริกป่น เหตุที่เรียกน้ำพริกน้ำย้อย มาจากการใช้เส้นขนมจีนสด บีบใหม่ ๆ ที่มีน้ำขนมจีนยังไหลย้อยอยู่เลย ซึ่งน้ำพริกน้ำย้อยนี้ถือเป็นสูตรเฉพาะของชาวตำบลแม่ลาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ขนมเส้นน้ำย้อย, ขนมจีนน้ำย้อย, น้ำพริกน้ำย้อย, ขนมจีน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ